Barnstreet

Barnstreet

Streetdance utvecklades i USA som en del av hiphopkulturen och är ett samlingsnamn för ett flertal olika  dansstilar som utvecklats utanför danslokalernas väggar. Det började som improvisation på ”gatan”. Streetdance är en genre som ständigt utvecklas och växer och olika ledare använder sina egna influenser och uttryck. Det är en intensiv, rytmisk och konditionskrävande dansform.

I kursen Barnstreet utgår vi från Barndansen där vi bygger lektionerna på glädje,lek och eget skapande men inriktar oss på Streetdansen som dansstil.

Ålder Nivå Start Dag & tid Plats Ledare    
Barnstreet 8-9 år, Född 15-16
Mån 16.40-17.30 12 ggr. Start 29/1. Junexhuset, Huskvarna.
Ledare Sofie W.
Född 15-16 29/1 Mån 16.40-17.30 12 ggr Junexhuset, Huskvarna Sofie W Info Endast 1 platser kvar