Nivåer

För att trivas så bra som möjligt i sin grupp och få lagom med utmaning har vi olika nivåer på våra danskurser. Indelningen är endast en rekommendation för att ha något att utgå ifrån när man väljer nivå. Är man osäker på nivån går det bra att testa innan man bestämmer sig. Skicka ett mail till info@dansfabriken.com så hjälper vi dig.

N= Nybörjare (inga förkunskaper krävs)
F= Fortsättning (1-3 terminerns förkunskaper)
M= Medel (4-6 terminers förkunskaper)
A= Avancerad (minst 7 terminers förkunskaper)

I våra Barndansgrupper och yngre åldrar i Dansmix har vi ingen nivåindelning.